Alegerea unui bun Izolant

Principala caracteristică intrinsecă a unui material izolant este conductivitatea sa termică. Capacitatea unui material de a se lăsa traversat în măsură minoră sau majoră de fluxul de căldură este determinată de coeficientul de ”conductivitate termică”, numit “lambda” (λ) și este exprimat în W/mK.Cu cât valoarea lambda este mai mică cu atât materialul respectiv este mai izolant. Lambda este o masură normatizată și este convențional declarată și măsurată la temperatura de 10°C.
Gazele sunt elementele care au coeficientul de izolare termică cel mai bun. Pe această bază, materialele fibroase cum este și vata minerală de sticlă care înglobează între fibre aer, pot ajunge la valori de izolare foarte apropiate de aerul imobilizat.

Cu cât grosimea unui material izolant este mai mare, capacitatea acestuia de a se opune fluxului de căldură crește.
Această caracteristică se numește rezistență termică (R) și reprezintă raportul dintre grosimea materialului izolant și valoarea lambda (λ) a acestuia. Se exprimă în m2K/W.
Cu cât valoarea R este mai mare, cu atât produsul se opune mai mult la trecerea căldurii rezultând o izolare mai bună.

De exemplu rezistența termică a unui planșeu izolat cu plăci din vată minerală cu λ=0,034 W/mK cu o grosime de 15 cm este 0,15/0,034=4,41 m2K/W.
Pentru a realiza aceeași rezistență termică folosind bloc ceramic izolat trebuie să realizăm un zid cu grosimea de 62 cm. Dacă ar fi să folosim lemn, de exemplu, ca să putem obține aceeași rezistență termică ar trebui sa utilizam un strat cu grosimea de 80 cm.
Din tabel și exemplele de calcule rezultă clar faptul că pentru a avea o izolație termică eficientă trebuie folosită vata ca și material de izolație. Mai sunt și alte materiale de izolație dar majoritatea sunt pe bază de mase plastice și sunt combustibile plus că nu asigură o bună rezistență în timp fată de materialele minerale.